Vásárlástól való elállás, Cseregarancia

forrás: http://tudatosvasarlo.hu/

Cseregarancia és visszaküldési feltételek

A megrendeléseinkre vonatkozólag (két hetente leadott egyéni megrendelések):

Az elállási jog kizártsága

A fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállás a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő”, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

A raktár készletre vonatkozólag:

A termékeket eredeti, hiánytalan és kifogástalan, hordatlan, ép állapotukban sértetlen csomagolásban áll módunkban kicserélni, vagy visszavenni. Termékek visszaküldése esetén a visszaküldött csomag tartalmazzon egy bankszámlaszámot melyre vissza utaljuk a termékek vételárát,és az általunk kiállított számlát. Bankszámlaszám hiányában, arra a számlaszámra utalunk vissza ahonnan az utalás érkezett.
A visszautalás csak a termék vételárára vonatkozik, és 14 munkanapon belül kerül sor rá.

A vásárlástól való elállási jog/Visszavásárlási garancia

A megrendelőnek joga van a vásárlástól, tizennégy munkanapon belül, indoklás nélkül elállni, mely joga az áru átvételének napjától datálódik. Kötelesek vagyunk a vásárló által , a termék(ek)re kifizetett összeget teljes egészében visszatéríteni, legkésőbb az elállást követő 14 munkanapon belül. (miután az árú visszaérkezett hiánytalan ép állapotban)
Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a megrendelő viseli, elállási jogának gyakorlása miatt.

A webáruházunkban történő megrendeléseket csak 18 évét betöltött vásárlónak teljesítjük. A vásárló a “Jogi feltételek” elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Amennyiben a megrendelt termék készlethiány miatt nem áll rendelkezésre vagy egyéb indok akadályozza a webáruház szerződésben vállalt kötelezettségét, úgy erről köteles a vásárlót tájékoztatni.